Projekčný ateliér   Ing.Lukáš Michalčák – Progres team, 919 29 Malženice 257

mobil: 0904 / 312 836         mail: michalcak@progresteam.sk

 

Projektujeme od roku 1991.

 

RODINNÝ DOM Trnava, Modranka, Zeleneč, Voderady, Suchá, Orešany, Smolenice, Krupá, Naháč, Dobrá Voda, Dechtice, Kátlovce, Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Trakovice, Bučany, Pečeňady, Veľké Kostolany, Chtelnica, Nižná, Červeník, Madunice, Šulekovo, Hlohovec, Ostrov, Brestovany, Zavar ...

·                     novostavba

·                     rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, podkrovie

·                     statika na rodinný dom

·                     osadenie typového projektu

·                     garáž a rôzne iné stavby

·                     vybavím stavebné povolenie

 

POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

·                     hovädzí dobytok, ošípané, hydina – ustajnenie, výkrm, odchov, výbehy,

·                     porážkarne

·                     dojárne

·                     komplexné farmy

·                     sklady techniky, slamy, veľkoobjemových krmív, obilia, siláže, hnoja

·                     hnojné hospodárstvo

·                     jazdiarne pre kone, ustajnenie

·                     nadzemné nádrže na PHM /pohonné hmoty/

·                     servisné haly

 

OBČIANSKE STAVBY

·                     agroturistické centrá

 

PRIEMYSELNÉ STAVBY

·                     výrobné objekty, spracovanie, sklady, ropné látky, dielne

 

Toto všetko sme projektovali. A mnoho iného. A sme pripravení pomôcť aj vám.